Dagspris bränsletillägg

1257 kr/lastbil + moms

Skenande dieselpriser

Bränsletillägg

På grund av de ökade dieselkostnader som är utanför vår kontroll, har det lett till att vi tyvärr måste åberopa punkt 18* i vårt avtal och ta ut en avgift för bränsletillägg.

18* Mobilboxen AB har rätt att lägga till avgifter med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer som har ekonomisk betydelse för tillhandahållande av tjänsten.

Bränsletillägget kommer debiteras utifrån dagspriset som gäller den dagen vi fraktar boxarna till er. Bränsletillägget faktureras per lastbil, lastkapacitet: 80 boxar/lastbil. Bränsletillägget är en engångskostnad per tävling.

Exempel: Dagspris 22,91 kr/l
Bränsletillägg per lastbil = 3 142 kr + moms